top of page
Abstract Structure

PRAKTIJKTOETS 2

WONDERLAND

IMG_7834.jpg
Maquette1_3.png

 In deze opdracht leg ik, door middel van een ontwerp, een connectie tussen het meubelmuseum en de rotonde die zich voor het gebouw bevindt met gebruik van de beeldaspecten vorm, kleur, licht, ruimte en materiaal. De opdracht bestaat uit een conceptueel ontwerp dat gevisualiseerd wordt door middel van een perspectief tekening en een maquette. Het ontwerp wordt onderbouwd in een ontwerpverslag.

In het door mij ontwikkelde concept en ontwerp breng ik losse statische elementen samen in een overkoepelend, dynamisch geheel dat interactie geeft met de gebruikers van de rotonde en speelt met licht- en schaduwwerking dat het ontwerp continu in beweging brengt. 

OPDRACHT

DE S-VORM

statische_(gesleept).png
statische_(gesleept) 2.png
statische_(gesleept) 3.png
statische_(gesleept) 4.png

Het begint met de rotonde zelf en zijn vorm, de cirkel. Deze is dynamisch van zichzelf en de stroming van auto's om deze rotonde versterkt die dynamiek. Door met deze dynamische vorm te spelen, heb ik uit de cirkel steeds nieuwe vormen gemaakt tot ik op de S-vorm uit kwam.

 

De plaatsing van de S-vorm op de cirkelvormige vorm buigt de S aan beide kanten met de ronde omtrek van de rotonde mee. De weg waarop de auto's zich bevinden creëert aan de ene helft van de rotonde een tegenstroming tussen de route van de auto's en de lijnen in de S-vorm. Hierdoor ontstaat aan beide zeiden van de rotonde een spanning. Dit wordt duidelijk in de hiernaast weergegeven schetsen.

Om balans in het ontwerp te brengen, bevat de S-vorm zowel dynamische als statische elementen. Het bovenaanzicht bevat de organische vorm van de letter, maar de vorm is opgebouwd uit losse driedimensionale panelen die statische rechthoekige vorm hebben. De panelen verschillen echter elk in hoogte, waardoor het gevoel van beweging of dynamiek opnieuw terugkomt.

Naast deze tegenstellingen in de aspecten van het ontwerp, komt ook de speling tussen vorm en restvorm terug. Door de panelen op een specifieke manier te plaatsen ontstaat er vanaf verschillende aanzichten een verschil in massa en volume. De auto's die over de rotonde rijden zullen de vorm daardoor op elk moment anders ervaren. Het verliest zo zijn vastheid en ontwikkelt een fluïditeit. Dit komt ook terug in de schaduw- en lichtwerking die met de verandering van de dag, en daarmee de zon, op het platte vlak van de cirkel om de S-vorm heen danst.

Met deze combinatie wil ik de vorm van de rotonde afzetten tegen de traditionele, statische vorm van het museumgebouw en een connectie leggen tussen de rotonde en het meubilair in het museum. De afwisseling in het ontwerp komt ook terug in het creëren van een interieur met meubilair. De relatie van statische en dynamische elementen die een interieur succesvol maakt, komt op deze manier symbolisch terug in het ontwerp van de rotonde.

Voor het materiaal van de panelen heb ik een roestkleur gekozen, deze is onderhoudsvrij en oogt natuurlijk. De ondergrond van de rotonde, waarop het ontwerp zich bevindt zal gras zijn. Regenwater kan daarmee vrij wegtrekken in de grond. De bruin-rode roestkleur en de groene kleur van het gras zorgen voor het ontstaan van een complementair contrast. Zo vormen kleur, ruimte, licht en vorm een samenhangend geheel in mijn ontwerp.

 

statische_(gesleept)_2.png
statische_(gesleept)_3.png
statische_(gesleept)_3 2.png
statische_(gesleept)_3 3.png
statische_(gesleept)_2 2.png
statische_(gesleept)_3 4.png
bottom of page