top of page

TAAL
FEEDBACK
FORMULIER

REFLECTIE

REFLECTIE

Het Taalfeedback formulier heeft betrekking op de uitwerking van de opdracht '2 uit 3'. Nicole beoordeelt het verslag dat ik schreef naar aanleiding van de documentaire 'Abstract: The art of Design - Bio-Architecture'.

 

In het verslag heb ik geprobeerd to informeren, maar ook op sommige punten mijn mening te geven om in het verslag mijn persoonlijke ervaringen te delen en om de tekst toegankelijk te maken. Nicole geeft aan dat zij een mooie overloop van objectieve en subjectieve tekst ziet. Daaruit kan ik concluderen dat de intentie die ik heb gehad, het balanceren van mening en feit,  goed over is gekomen op de lezer.

 

Onder het kopje 'Structuur' gaat Nicole in op de inhoud van de documentaire. Ze geeft aan dat, hoewel ze bekend is met de documentaire en ze deze zelf gezien heeft, ze zich kan voorstellen dat het lastig is voor anderen om te volgen. Ik snap waar dit idee vandaan komt, maar ik ben zelf van mening dat dit niet zo zeer te maken heeft met het 'gezien hebben van de documentaire'. Persoonlijk heb ik het idee dat dit komt, doordat de ontwerpen die Neri Oxman tijdens de documentaire bespreekt, vrij abstract en conceptueel zijn. Daarbij komt dat er ook een grote voorkennis van exacte vakken verwacht wordt. Daardoor is het moeilijker te volgen als je die voorkennis niet hebt en je jezelf het conceptueel denken niet eigen hebt gemaakt. Dit is natuurlijk heel begrijpelijk.

 

Tenslotte komt Nicole in het onderdeel 'Taalverzorging' terug op de spelling en grammatica, die volgens haar op orde is. Ze geeft als tip dat tussenkopjes bij kunnen dragen aan een duidelijk verloop in de tekst. Ik denk dat ze hier zeker gelijk in kan hebben en ga de tekst opnieuw bekijken en beoordelen of dit inderdaad nodig is. 

 

Nicole heeft aangegeven dat de tekst van het verslag op alle onderdelen aan de criteria voldoet. Hiermee wordt het idee dat ik zelf over de kwaliteit heb, bevestigd. De tips die Nicole geeft ga ik meenemen, door het verslag te controleren en aan te vullen indien dit van toepassing is.

FEEDBACK

1. Taalgebruik

"De woordkeuze is erg professioneel en variërend. Hierdoor leest het goed door. Het verslag is een geheel en loopt mooi over van objectieve en subjectieve tekst. Zo krijg je niet alleen een droog verslag, maar ook de ervaring mee van de kijker. De toon is netjes en pas bij de opdracht."

2. Structuur

"Zelf heb ik deze documentaire toevallig ook gezien, dus voor mij was de loop van het verhaal erg duidelijk. Wel lijkt het me misschien een beetje lastig te volgen voor iemand die hier nog helemaal niet van gehoord heeft."

3. Taalverzorging

"Spelling en grammatica is helemaal netjes. Er wordt gebruik gemaakt van witregels en nette duidelijke alinea’s. Er wordt geen gebruik gemaakt van tussenkopjes. Dit zou wel bij kunnen dragen aan een duidelijke verloop."

bottom of page