top of page

PA2 WONDERLAND

STARRT REFLECTIE

TAAK

SITUATIE

ACTIVITEIT

Het toetsmoment van de tweede praktijktoets van Wonderland is de betreffende situatie. Het doel is om de toets zo goed mogelijk volgens de bijgeleverde beschrijving en criteria uit te werken binnen de gegeven tijd van drie uur. Na deze tijd is het de bedoeling dat het gemaakte werk wordt gefotografeerd en de bestanden op Blackboard ingeleverd worden. Deze archivering van de toetsdocumenten is verplicht om het resultaat van de toets te verkrijgen.

De inhoud van de toets bestaat uit het maken van een ontwerp voor een rotonde bij een meubelmuseum. Hierbij moet er in het ontwerp een link gelegd worden naar het museum. Vorm, kleur, licht, ruimte en materiaal moeten evenwichtig samenkomen in het ontwerp. Van het ontwerp worden een perspectief tekening, schetsen en een maquette gemaakt. Daarnaast wordt het ontwerp onderbouwt in een verslag van circa 300 woorden en worden er foto's gemaakt.

Na het doorlezen van de toetsbeschrijving en de criteria ben ik begonnen met de omgeving voor het ontwerp, de rotonde. Vanuit de ronde vorm ben ik verder gaan werken en heb ik alle beeldaspecten verwerkt. De maquette kostte veel tijd om uit te werken. De perspectief tekening heb ik vervolgens door tijdgebrek uit de losse pols geschetst. Als laatst schreef ik het ontwerpverslag.

REFLECTIE

RESULTAAT

TRANSFER

Het gebrek aan tijd tijdens het toetsmoment, brak me op. Ik denk dat als ik een betere tijdsverdeling had gehad, ik het ontwerp sterker had neergezet. Ik was heel tevreden over het concept van het ontwerp en de onderbouwing. De uitwerking was echter bij de perspectief tekening en het ontwerpverslag minder goed. Toen ik het naderhand terug las, zag ik dat ik het niet op een goede manier had verwoord. De tekening, die ik met stiften had aangezet, verminderde de perspectiefwerking. Dit geeft de docent in de feedback ook aan. Ik ben het hier mee eens.

Hoewel ik alle onderdelen van de toets heb ingeleverd na het toetsmoment en vervolgens op Blackboard, zijn er wel onderdelen waar ik meer tijd aan had willen besteden en die ik moest afraffelen door het gebrek aan tijd. Dit kwam doordat ik te lang focuste op de uitwerking van de maquette. De techniek die ik hiervoor wilde gebruiken, werkte in eerste instantie niet zoals ik had verwacht waardoor er weinig tijd overbleef voor de perspectief tekening en het verslag. Het resultaat was voldoende maar matig, een 6.

In de toekomst wil ik een betere tijdsverdeling maken en vaste tijden aanhouden voor elk onderdeel. Is het binnen de gegeven tijd niet af, dan ga ik eerst verder naar het andere onderdeel. Ook zal ik op sommige momenten iets meer tempo moeten maken en het concept en ontwerp iets compacter moeten houden om het binnen de tijd af te kunnen krijgen.

bottom of page