top of page
pexels-damir-mijailovic-5507510.jpg

PA2 SPACE & MATERIAL

STARRT REFLECTIE

SITUATIE

De situatie betreft de tweede praktijktoets, PA2, van het semester Space & Material.

Het tentamen bestaat uit het presenteren van het voorlopig ontwerp (VO), van de herbestemming van het ketelhuis van de Gasfabriek, te Deventer, tot een Jeugdzorg kliniek.

TAAK

Om het tentamen met een goed resultaat af te leggen, heb ik als taak gekregen een presentatie te geven over mijn schetsontwerp, waarbij ik mijn gemaakte

keuzes onderbouw door middel van een powerpointpresentatie.

ACTIVITEIT

De presentatie van het voorlopig ontwerp (VO), is een vertaling van de schetsen, het programma van eisen (PVE) en het conceptbeeld tot een visuele collectie. Door middel van onderzoek naar de locatie, het vormen van de doelgroep is een concept geformuleerd met bijbehorend beeld. Dit is vervolgens in de vorm van schetsen en vlekkenplannen

uitgewerkt tot het VO.

REFLECTIE

RESULTAAT

Ik kan me goed vinden in de feedback van de docent. Ik had de focus gelegd op de wensen en de behoeften van de doelgroep, omdat de gekozen doelgroep erg gevoelig is voor de ontworpen omgeving. Daardoor heb ik mijn tijd niet op elk onderdeel even efficient ingedeeld, waardoor er inderdaad nog verbetering ligt in het gebruik van de schetsmaquette. Verder ben ik het eens met de feedback om nogmaals naar de benutting van de ruimte voor meubilair en zitplekken te kijken. Door gebrek aan tijd heb ik daar niet de tijd aan kunnen besteden die ik had gewild. Over het algemeen ben ik erg tevreden over het behaalde resultaat.

De beoordeling en de verkregen feedback staan rechts van deze kolom vermeld. Hierin staat de puntentelling ook aangegeven. De score is 11/18, waarmee het cijfer uitkomt op een 8.

TRANSFER

De komende weken waarin het project de transitie maak van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp, zal ik de focus leggen op het efficiënter benutten van de ruimte voor meubilair en zitplekken. Daarnaast ga ik kijken, hoe ik de schetsmaquette beter kan gebruiken, om zo tot nieuwe inzichten te komen.

1. ONTWERP: ONTWERPVRAAG

2 POINTS

• Het ontwerp is een logische vertaling van de opdracht   

   (pve, doelgroep, concept, analyse en onderzoek).

• Er is sprake van originaliteit en/of eigenheid in het ontwerp.

 

2. ONTWERP: RUIMTELIJKE WERKING

1 POINT

• Het ontwerp getuigt van ruimtelijke werking.

• Schaal en verhoudingen zijn kloppend.

 

3. PRESENTATIE: VISUALISATIES

2 POINTS

• De visualisaties zijn duidelijk leesbaar en informatief.

 

4. PRESENTATIE: TOELICHTING

2 POINTS

• De mondelinge toelichting kent een duidelijke

opbouw en structuur en toont flexibiliteit.

• Communicatie is effectief en correct.

 

5. PRESENTATIE: VERANTWOORDING

2 POINTS

• Gemaakte keuzes zijn in samenhang met PVE en concept.

 

6. PRESENTATIE: OPBOUW EN VORMGEVING

2 POINTS

• De presentatie is logisch opgebouwd.

• De grafische vormgeving van de presentatie is

toereikend en passend bij de ontwerpopdracht.

 


POINTS 11

CIJFER 8

Duidelijke presentatie waarin je je concept en ontwerp helder weet te verwoorden en waarin je aangeeft gelet te hebben op de wensen en behoeften van de gebruikers.

Vergeet niet om de schetsmaquette te gebruiken om tot (misschien wel meer) verrassende ruimtelijke uitkomsten te komen. Stel jezelf de vraag of bij deze invulling de ruimte efficiënt benut wordt (bijv. hoeveelheid zitplekken en prettige en logische invulling van meubilair). Let daarbij o.a. op schaal, verhoudingen, aantal zitplekken. Je presenteert op een prettige manier en de tekeningen zien er verzorgt uit. Daarbij zorgen de perspectieven voor een geheel beeld. Tip: gebruik mensfiguren om een visualisatie schaal te geven en levendig te maken.

FEEDBACK

bottom of page