top of page

NON HUMAN CENTERED DESIGN

De doelstelling voor dit project is het onderzoeken en het ontwikkelen van een prototype voor een non-human centered design. De focus binnen ons project lag op het ontwikkelen van buitenverlichting voor de openbare ruimte. Deze verlichting heeft tot doel de 'light pollution', ofwel luchtvervuiling door de aanwezigheid van licht te verminderen, omdat dit grote invloed en nadelige gevolgen heeft voor de flora en fauna van dichtbevolkte gebieden, zoals Nederland. In ons onderzoek hebben wij ons beperkt tot de diergroep vogels, wat deze vervuiling van de lucht door licht voor hen betekent en hoe we dit door middel van product design kunnen oplossen.

Tijdens dit onderzoek zijn wij een samenwerking aangegaan met de Sustainable Design School in Nice, Frankrijk. Het project heeft plaatsgevonden onder begeleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

bottom of page