top of page
witte Samenvatting

LEERDOELEN

LEREN STUDEREN

Om nieuwe leerdoelen te kunnen vormen voor de komende vijf tot tien weken is het belangrijk om terug te blikken op de afgelopen vijf weken van het semester Space & Material, waarin we de eerste ontwerpstappen hebben gemaakt voor de gasfabriek en deze fase hebben afgesloten met de beoordeling van het schetsontwerp (SO).

Bij de start van het project kwam ik vrij langzaam op gang. De toegewezen doelgroep sprak me het minst aan, waardoor ik het lastig vond om van start te gaan. Natuurlijk is dat ook een kans en kan het een uitdaging vormen, die je later in de praktijk ook vaak tegen zult komen, maar het vinden van inspiratie wilde op dat moment maar niet lukken. Hoewel de inspiratie er uiteindelijk wel kwam, kostte het me aardig wat tijd, waardoor ik achter raakte op schema. Dit heeft er voor gezorgd dat ik alles wat gehaast moest doen en dat ik niet alles kon uitwerken op de manier die ik wilde. De laatste dagen waren dan ook flink doorpakken om het werk als nog op tijd in te leveren. Gelukkig leverde het werk wel een goed resultaat op, namelijk een 8 en met de feedback van de docent kon ik goed uit de voeten.

Toch is het is wel belangrijk om even stil te staan bij iets wat me vaker is overkomen. Die trage start. Het is niet de eerste keer dat me dit overkomt en een probleem dat mijn planning vaak overhoop gooit. Als ik aan het begin van het project niet gelijk op ideeën kan komen, schuif ik het wel eens voor me uit. Dan doe ik wel veel andere dingen voor school, maar heb ik mijn prioriteiten niet altijd goed voor ogen. Daarom wil ik voor komende periode als leerdoel stellen, goed te kijken naar de prioriteit van een opdracht of een taak.

Door dit te combineren met een gestructureerde planning, hoop ik dit probleem te verhelpen. Dat betekent ook dat ik soms even door moeten zetten, zeker in het begin. Als de inspiratie er niet is dan zal ik gedisciplineerd moeten zoeken en niet te snel mijn aandacht op andere zaken richten. Om dit gemakkelijker te maken voor mezelf, lijkt het me handig om een lijst te maken op mijn computer met daarin websites, platforms en boeken waar ik vaker inspiratie vandaan heb gehaald. Zo heb ik alles al voor mezelf op een rijtje staan, waardoor de drempel om te beginnen iets minder hoog wordt.

 

Het maken van een lijst kan ik ook toepassen voor alle onderdelen van het ontwerpproject. Door een lijst te maken, creëer je een overzicht voor jezelf, waardoor het makkelijker is om de prioriteit van een onderdeel in te zien. Ten slotte is het belangrijk om ook goed besef te hebben van de tijd die beschikbaar is voor het maken van een opdracht. Hoewel ik door het jaar heen mijn perfectionisme al iets heb kunnen minderen, blijf ik het lastig vinden de lat niet te hoog te leggen. Dan gaat het niet persé om of ik de ideeën die heb qua vaardigheid aankan, maar meer om de tijdsintensiviteit ervan. Dit vind ik lastig om in te schatten en ik wil vaak te veel.

Ten slotte wil ik als leerdoel stellen dat ik vaker om hulp vraag. Ik vind het moeilijk om mijn werk aan andere mensen te tonen als het nog niet af is. Dit komt ook voort uit perfectionisme. De ideeën heb ik natuurlijk nog niet allemaal uit kunnen werken en dan wil ik 'altijd even iets afmaken' voordat ik het aan medestudenten laat zien voor feedback. Dat is natuurlijk niet nodig. Door dit meer te doen, krijg ik natuurlijk ook meer contact met mijn medestudenten, waardoor het samenwerkingselement ook iets beter naar voren kan komen in deze ontwerpopdracht.

1. INSPIRATIEBRONNENLIJST

2. PRIORITEITEN VASTSTELLEN

3. BESEF VAN TIJDINTENSIVITEIT

4. FEEDBACK VAN MEDESTUDENTEN VRAGEN

bottom of page